Hudobný skladateľ

Jozef Podprocký

Nižšie je uvedený kompletný zoznam tvorby. Obsahuje vsetky opusové čisla aj diela vytvorené na objednávku k rôznym príležitostiam.

Komorné

OpusNázovObsadenieMinutážRok vzniku
1 č. 3 aČasť pre sláčikový kvartet (Andante con moto)1962
1 č. 3bKontrast pre dychový kvartetdychové kvarteto1962
3Variácie (téma so šiestimi variáciami a fúgou)sláčikové kvarteto13´30´´1964
6Expresie (Päť invencií)husle, viola14´1966
10Divertimento (pre päť fúkacích nástrojov)flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh13´1969
15Sláčikové kvarteto č. 1sláčikové kvarteto18´1972
21Sláčikové kvarteto č. 2sláčikové kvarteto13´50´´1976
25aDve meditáciehoboj, klarinet, sláčikové kvarteto1997
27Sláčikové kvrateto č. 3 "Hommage a Béla Bartóksláčikové kvarteto11´20´´1981
28Richtársky tanec (hudba k televíznej inscenácii STV štúdio Košice)komorný súbor15´1981
29 č. 4Košičanka (charakteristická skladba pre rovnomenný dychový súbor)dychový súbor1´30´´1984
29 č. 6Tanec zo Šariša/Zamutov/sláčikový orchester3´20´´1989
34 č. 7Uspávankahoboj, klarinet, fagot2´30´´1992
37Sláčikové kvarteto č. 4sláčikové kvarteto12´30´´1994
45Divertimentino (per oboe, clarinetto e fagotto)hoboj, klarinet, fagot9´10´´2003
48Nežný súboj (Sentimentálne capriccio pre flautu (klarinet) a akordeón (in memoriam I. Hrušovský)flauta / klarinet, akordeón7´30´´2004
50Sláčikové kvarteto č. 5 "In memoriam Ivan Sokolsláčikové kvarteto18´20´´2006
56Rozmarné interlúdiumflauta, hoboj, klarinet, klavír, husle, viola, violončelo8´40´´2010
59Toccatina interruptaakordeón, klavír6´20´´2011
62Sláčikové kvarteto č. 6 "Metamorfózysláčikové kvarteto16´2013
73Fantázia IV. na sekvenciu "Laeta dies4-ručný klavír6´15´´2019

Koncertantné

OpusNázovObsadenieMinutážRok vzniku
2Dialóglesný roh, sláčikový orchester, harfa6´30´´1964
11Concertino (pozn.: Absolventská práca na VŠMU)husle, sláčikové kvarteto19´1970
19Koncertantná partitaorgan, orchester17´40´´1975
32Concerto piccolo (Hommage a A. Schönberg)akordeón, sláčikový orchester, tympany15´1991
32aConcerto piccoloakordeón, klavír15´2000
55Koncert pre husle a orchesterhusle, orchester21´2008-2009
60Koncert pre klavír a orchesterklavír, orchester21´2012
69Koncert pre violu a orchesterviola, orchester20´10´´2015-2016
70Koncert pre trúbku a orchestertrúbka, orchester14´15´´2017

Orchestrálne

OpusNázovObsadenieMinutážRok vzniku
9 č. 1Dramatická štúdia (pre symfonický orchester podľa novely H. de Balzaca "Neznáme veľdielo")orchester15´1967
9 č. 2Dramatická predohra (pre symfonický orchester)12´10´´1981
16Predohra "...aere perrenius monumentum..." (pre symfonický orchester)symfonický orchester1973
18bOuvertura festa (Slávnostná predohra pre symfonický orchester)orchester1988
30Symfónia v dvoch častiach (pre symfonický orchester)symfonický orchester18´1984-1987
31Zvony (Fantázia pre symfonický orchester na hymnus F. Liszta "Slavimo slavno Slaveni")symfonický orchester9´40´´1991
39Symfónia č. 2 "Ecce homo" (pre symfonický orchester)symfonický orchester a organ23´1997
47Symfónia č. 3 "Hommage à Jozef Grešák" (pre symfonický orchester)symfonický orchester22´40´´2004
53Quasi a fantasia (Metamorfózy pre komorný orchester (komorný súbor)orchester/ ansámbel11´2007
54S Rozárkou (Suita z rovnomennej opery Jozefa Grešáka)orchester17´2008
64Symfónia č. 4 (pre symfonický orchester)symfonický orchester23´2014
71Premeny spomienok (Fantázia pre symfonický orchester)orchester8´50´´2018

Reštaurované

OpusNázovObsadenieMinutážRok vzniku
14 č. 1Suita in C (Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku")sláčikové kvarteto / sláč. orchester8´30´´1972
14 č. 2aPartita regenschorica (Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku")klávesový nástroj8´20´´1972
14 č. 2bPartita antiqua slovaca (Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku")sláčikové kvarteto / sláč. orchester6´30´´1993
14 č. 3Suita in D (Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku")sláčikové kvarteto / sláč. orchester1973
14 č. 4Suita choreica (Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku")violončelo, klávesový nástroj, akordeón10´10´´1978
14 č. 5Suita rediviva (Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku")sláčikové kvarteto, klávesový nástroj12´30´´1981
14 č. 6aSuita in B (Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku")dve trúbky, dva trombóny, tuba4´10´´1989
14 č. 6bSuita in F (Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku")štyri lesné rohy1989
14 č. 7Suita domestica (Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku")sláčikové kvarteto / sláčikový orchester8´40´´2005
23 č. 1F.X.Zomb Vesperae cassoviensestenor, bas, miešaný zbor, sláčikový orchester, organ21´1978
23 č. 2F. X. Zomb - Missa brevis ex Dsoprán, alt , tenor, bas, miešaný zbor, orchester, organ20´40´´1979
23 č. 3J. Košovič - Valediction pre sláčikové trio alebo kvartetosláčikové trio / sláčikové kvarteto10´1984
23 č. 4A. Püschel - Svadobná dvojáriadva hlasy, dve flauty,1984
23 č. 5Sub regula (remeselnícky tanec košických tovarišov)dve flauty, cembalo violončelo, tamburína1984
23 č. 6J. Kerner - Arietta "Jesu dulcis memoriaklarinet, sláčikové kvarteto3´15´´1984
23.č.7Rondo-G dur-transkrip.skladby“Salve Regina“ J. Janighadych. Kvinteto1984
23 č. 8„O kľučiaroch a dvorských sudcoch“ -pieseň Sebastiana Tinódihohlas, gitara3´40´´1980
23 č.9Polonese C-dur/ Mihály Sztáray/-arr. pre dych. Kvartetodych. Kvartet3´20´´1997

Sakrálne

OpusNázovObsadenieMinutážRok vzniku
7 č. 2adAve Maria (in memoriam Ján Cikker)vyšší hlas, organ / klavír / sláčiky3´40´´1966
7 č.2bAve Maria (in memoriam Ján Cikker)miešaný zbor2´20´´1966
34 č. 1Vianočné spevydetský / ženský zbor, sláčiky / klavír10´20´´1991
34 č. 2Koledy Ibas, detský zbor, sláčiky / klavír1991
34 č. 3Koledy II (podľa jednotného katolíckeho spevníka)bas,ženský / detský / miešaný zbor, flauta, sláčikový orchester4´45´´1991
34 č. 4Ave verum corpusmiešaný zbor / ženský zbor / hlas, organ / klavír1´20´´1992
34 č. 5Dve koledyhoboj, klarinet, fagot5´40´´1996
35 č. 1Missa Slovacahlasy,mieš. Zbor, organ8´10´´1993
35 č. 2Cantiones primitiarum (Procesiové spevy k primičnej omši pre miešaný zbor a organ)miešaný / ženský zbor, organ4´40´´1993
35 č. 3Irmologion (Výber gréckokatolíckych liturgických spevov z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho)miešaný zbor, organ20´1993
52aM. Frisina: Anima Christi (pre ženský zbor)ženský zbor2´20´´2007
52bM. Frisina: O Sion (pre miešaný zbor)miešaný zbor2´10´´2007
52 č. 3J. Kerner: Missa brevis ad honorem St. Ceciliae (pre sóla, miešaný zbor a orchester)sóla, miešaný zbor, orchester26´30´´2008
66Cantus adventus "Rorate caeli" (pre barytón a organ)barytón / soprán / tenor, organ3´50´´2014
67 č. 1Tri gréckokatolícke spevymužský zbor / ženský zbor6´10´´2015
67 č. 2Večerný zvonmužský zbor / ženský zbor2´30´´2015

Sólové

OpusNázovObsadenieMinutážRok vzniku
1 č. 1 aVariácie (na fragment z Impromptu F. Schuberta)klavír7´40´´1962
1 č. 1 bEtuda c molklavír3´40´´1963
1 č. 1 cPolkaklavír / štvoručný klavír2´10´´1963
1 č. 1 dSentimenty (cyklus troch skladieb)klavír5´50´´1963
1 č. 1 eTri bagatelyklavír4´15´´1964 - 1966
1 č. 2Fúga f mol a päť invenciíklavír7´20´´1965
3 č. 1Spomienka (arietta)barytón, klavír1964
4Sonáta pre klavírklavír13´20´´1965
5Sempre solo (Sonáta pre flautu sólo)flauta13´1966
12Reverzie "Hommage Arnold Schönberg" (Sonáta pre barytónový akordeón)akordeón12´1970-1972
20Rébusy I. (Päť miniatúr pre barytónový akordeón)akordeón5´20´´1975
24Reminiscentio supra F. X. Zomborgan5´30´´1979
34 č. 6Dve pastorelyorgan / akordeón6´30´´2001
36 č. 1Pramienok (Album 33 hudobných miniatúr pre akordeón (klávesový nástroj)akordeón / klavír / organ17´45´´1993
36 č. 2Malá suita (Podľa zápisov v levočskom Pestrom zborníku)akordeón / klavír / organ1993
36 č. 3Jedna druhej... (Cyklus polyfónnych úprav slovenských ľudových piesní)akordeón / klavír / organ6´30´´1993
41Dve chorálové meditácie (pre klarinet sólo)klarinet10´40´´1998
44Lauda Sion (Chorálové metamorfózy pre organ)organ13´2000
46Piesne bez slovhusle / viola / violončelo, klavír2003 č.1-2008 č.2
49Capriccio rusticoakordeón7´30´´2004
51Passacaglia piccolaklavír5´11´´2007
57Rébusy II. pre akordeón (Päť charakteristických skladieb pre barytónový akordeón)akordeón10´2011
58Laudatóriumorgan8´20´´2011
61Fantázia I. na sekvenciu "Stabat materakordeón6´10´´2013
63Fantázia II. na sekvenciu "Victimae paschaliviola / husle / violončelo2013
65Fantázia III. - piccola na sekvenciu "Veni sancte Spiritusakordeón / organ5´10´´2014
72Nuovamente solo (Metamorfózy (variácie) pre gitaru)gitara5´15´´2019

Vokálne

OpusNázovObsadenieMinutážRok vzniku
7 č. 1Vesper dominicae (Monológ pre barytón, flautu a sláčikové kvarteto)barytón, flauta, sláčikové kvarteto7´30´´1966
8Ej, haju, haju (Tri východoslovenské ľudové piesne zo Žakaroviec)mezzosoprán, klavír1967
13 č. 1Hry detí (Tri piesne)hlasy, klavír1972
13 č. 2Týnom, tánom (Päť ľudových piesní pre detský zbor)detský / ženský zbor1973
13 č. 3Nezábudky (Štyri trojhlasné detské zbory)detský / ženský zbor4´20´´1972-1974
17 č. 1Ach, Haňičko" (Dve východoslovenské ľudové piesne pre miešaný zbor)miešaný zbor1973
17 č. 2Tri východoslovenské ľudové piesnehlasy, klarinet, cimbal, sláčiky6´30´´1974
17 č. 3Uśniže, mi uśni (Spevy nad kolískou)ženský hlas, flauta, klarinet, cimbal, sláčikový orch.10´1975
17 č. 4Poďme, chlapci (Päť stredoslovenských ľudových piesní pre mužský zbor)mužský zbor1975
17 č. 5Šuhaj na rinku (Dve ľudové piesne pre ženský zbor)ženský zbor2´35´´1984
18aMaratónci mieru (Kantátová pieseň)miešaný zbor, orchester1974
22Dve kavatínybas, klarinet (flauta), viola, violončelo/ bas, klavír7´15´´1977
25Dva madrigalymiešaný zbor5´15´´1984
26 č. 1Fire, fire" (parafráza madrigalu T. Morleyho pre šesťhlasný miešaný zbor)miešaný zbor1981
26 č. 2Fire, fire" (parafráza madrigalu T. Morleyho pre soprán, klarinet a sláčikový orch.)*soprán, klarinet, sláčikový orchester1981
29 č. 1Dve uspávanky (úprava ľudových uspávaniek pre SĽUK)hlas, husle, drumbľa1978
29 č. 2Fujarová nôta (úprava pre SĽUK)fujara, hlas3´20´´1978
29 č. 3Gajdoš a fujaráš (úprava pre SĽUK)hlas, fujara, gajdy2´40´´1978
29 č. 5Pri potoku" (úprava pre SĽUK do programu "Poďme, zaspievajme, nôžky rozihrajme")orchester ľudových nástrojov8´50´´1984
33 č. 1Kohuciku mladi" (Polyfonická úprava ľudovej piesne pre ženský (detský) zbor)detský / ženský / mužský / miešaný zbor1993
33 č. 2Gajdošské (Tri žartovné ľudové piesne pre ženský zbor)ženský zbor2´40´´2007
33 č. 3Tancuj, tancuj! (Ľudová pieseň pre ženský (detský) zbor)ženský / destký zbor2´30´´2008
38Radulienka (k inscenácii "Rozprávka o víle Radulienke")orchester,spev28´1994
40 č. 1Boľi me hlavočka" (Dve dievčenské piesne z Veľkých Zálužíc pre ženský zbor)ženský zbor4´50´´1998
40 č. 2Bula jedna herľička" (Dve východoslovenské ľudové piesne pre miešaný zbor)miešaný zbor2´45´´1998
42Tri piesne z hudobnej rozprávky "Dlhý nos" (pre spev a klavír)hlas, klavír1998
43aAko prasiatka svetom putovali" (Šesť piesní pre spev a klavír z hudobnej rozprávky na námet J. Cígera - Hronského)hlas, klavír12´1998
43bAko sa prasiatka domov navrátili" (Štyri piesne pre spev a klavír z hudobnej rozprávky na námet J. Cígera - Hronského)9´30´´1999
68Ten chotár nášmiešaný zbor3´20´´2016

Bez opusu

OpusNázovObsadenieMinutážRok vzniku
Fanfáry z levočského Pestrého zborníkaorchester2018
Zvučka pre krajové vysielanie Čsl. Rozhlasukom. súbor15´´1983
Zvučka osláv 200. ročnice HŠ v Košiciach15´´1984
Znelka pre festival spev. Zborov Vranov n. Topoľou30´´1988
Znelka festivalu Divertimento musicale4tr.,3trb.,tb.,timp25´´1997
Znelka pre VSŽ/Dni VSŽ/orchester30´´1997
Znelka pre UPJŠorchester2019
Festivalová znelka pre XX.organové dni J. Grešáka Bardejov3tr.,2trb.,tb50´´2012
Festivalová znelka pre Humenské organové dni Štefana Thomána3tr.,2trb.,tb50´´2012
Znelka Košice -hlavné mesto kultúry 20132013
Hutnícka a banícka hymnamiešaný zbor55´´1992
Slovensko moje/ Vojtech Adamec/arr.mieš. Resp. ženský zbor1977
Missa Bartfaensis/O. Hemerka/arr.hlas,ženský zbor, orchester2007
Missa F-dur ku svätej Alžbete/ O. Hemerka/arr.hlas, zbor, organ orchester2007
Ave Maria/O. Hemerka/arr.mieš. zbor, hlas,sláč. Kvart.,resp.hlas a organ
Tichá noc/F.Gruber/Ženský-miešaný zbor/sláčikový orchester,soprán-klavír,husle-klavír.
Separator image