Hudobný skladateľ

Jozef Podprocký

Vitajte na stránke venovanej tvorbe košického hudobného skladateľa Jozefa Podprockého. Nájdete tu kompletný zoznam tvorby ako aj notové a hudobné ukážky jeho vybraných diel. V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.

Separator image

27/12/2023 - Literárno hudobný večer

Počas literárno hudobného večera v Rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých v Humennom odznie v podaní Aneta Hollá - soprán, Ján Fic - organ Ave verum corpus pre spev a organ op. 34 č. 4 a Dve pastorely op. 34 č. 6. Navyše odznie v premiére na Slovensku aj Ave Maria pre spev a organ od Oldřicha Hemerku (arr. Jozef Podprocký).

Link: www.mskshe.sk

22/09/2023 - Synchronos & Quasars Ensemble

Dve chorálové meditácie, op. 41 odznejú v rámci predstavenia zoskupenia Synchoronos Ensemble, spoločne s Quasars Ensemble v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Link: www.ticketportal.sk

23/08/2023 - X-ART / Koncert v galérii

Fantázia II. Na sekvenciu Victimae paschali, op. 63 odznie v podaní Petra Zwiebela v stredu 28.8.2023 o 19:00 hod v Galérii umelcov Spiša, Zimná 46 v Spišskej Novej Vsi.

Link: www.gus.sk

11/07/2023 - Medzinárodný organový festival - Bardejov, Humenné, Michalovce

Ján Fic odohrá skladbu "Suita rediviva (podľa zápisov v levočskom “Pestrom zborníku” zo XVII. stor.)" op. 14 č. 5. na troch za sebou nasledujucich podujatiach a to 11/07 v Bazilike minor sv. Egídia v Bardejove v rámci Medzinárodného organového festivalu „Organové dni Jozefa Grešáka, 12/07 v kostole Všetkých svätých v Humennom v rámci Medzinárodného organového festivalu „Organové dni Štefana Thomána“ a 13/07 v kostole Narodenia Panny Márie v Michalovciach.

Link: self

18/06/2023 - Festival Forfest Czech Republic 2023

XXXIV. Festival Forfest Czech Republic 2023 - Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením, dňa 18.06.2023 odznie v Chráme sv. Mořice, Kroměříž - Ave verum corpus pre spev a organ, op. 34 č. 4, Fantázia III. (piccola) na sekvenciu „Veni Sancte spiritus“ pre organ, op. 65 a Oldřich Hemerka (1862 – 1946), Ave Maria pre spev a organ (arr. Jozef Podprocký) – svetová premiéra. Obsadenie - Zuzana Barochová - soprán, Ján Fic - organ.

Link: Recenzia na www.klasikaplus.cz

05/11/2022 - Dušičkový koncert

Dňa 5. 11. 2022 o 17:00 sa v kostole sv. Michala, v Poličke, CZ uskutoční dušičkový koncert. V podaní Jána Fica a Zuzany Barochovej odznejú skladby Ave Maria pre soprán a organ op. 7 č. 2 a Ave verum corpus pre spev a organ op. 34 č. 4.

Link: farnostpolicka.cz

18/09/2022 - Berdnadetta Šuňavská - Košice

V seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach odznejú v rámci Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola skladby Fantázia I. na sekvenciu “Stabat mater” op. 61 a Laudatórium - Hudobná legenda s passacagliou op. 58

Link: ŠFK

16/09/2022 - Berdnadetta Šuňavská - Spišská Nová Ves

V Evanjelickom kostole v Spišskej Novej Vsi odznie v rámci Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola skladba "Suita rediviva (podľa zápisov v levočskom “Pestrom zborníku” zo XVII. stor.)" op. 14 č. 5.

Link: ŠFK

08/09/2022 - Ján Bogdan - recitál

V rámci recitálu Jána Bogdana v Štátnej filharmónií Košice odznie okrem iného aj premiéra Fantázia II. na sekvenciu "Victimae paschali" verzia pre violončelo, op. 63.

Link: ŠFK

28/08/2022 - Nedělní varhanní zastavení s průvodním slovem

Dňa 28. 8. 2022 o 18:00 v Poličke (CZ), kostol sv. Jakuba, odznie Ave Maria pre soprán a organ op. 7 č. 2 a Ave verum corpus pre spev a organ op. 34 č. 4. v predvedení soprán - Zuzana Barochová, organ - Ján Fic

Link: Farnost Polička

29/06/2022 - Malé koncertné štúdio RTVS

Dňa 29. 6. 2022 o 19:00 v Malom koncertnom štúdiu RTVS odznie v podaní Quasars Ensemble skladba Concertino pre husle a sláčikové kvinteto, op. 11.

Link: Quasars Ensemble

20/06/2022 - Varhanní sál HF JAMU v Brne

Dňa 20. 6. 2022, Varhanní sál HF JAMU, 17:00 hod - Ave Maria pre soprán a organ op. 7 č. 2, Ave verum corpus pre spev a organ op. 34 č. 4, v obsadení Zuzana Barochová - soprán, Ján Fic - organ.

Link: self

15/05/2022 - Sólo Duo Trio

Dňa 15. mája 2022 o 18:00 odznejú v Prešovskom divadle Viola Dve chorálové meditácie pre klarinet sólo op. 41. Interpretom je Martin Mosorjak.

Link: Divadlo Viola

30/04/2022 - Piano days

Passacaglia piccola op. 51 odznie počas koncertu Piano Days, dňa 2. mája 2022 v Dome umenia v Košiciach. Tento koncert je uskutočnený v rámci Košickej hudobnej jari. Interpretom skladby je Ivan Buffa.

Link: sfk.sk

03/04/2022 - Pamätný koncert

Článok ku spomienkovému koncertu uskutočneného dňa 30. marca 2022 z pera Lýdie Urbančikovej, bol uverejnený na stránke operaslovakia.sk.

Link: operaslovakia.sk

13/02/2022 - Fantázia III. piccola na sekvenciu "Veni sancte Spiritus" v Brne

Dňa 10. mája 2022 odznie v kostole Nanebevzetí Panny Marie v Brne, Jezuitská ul. o 17:00, Fantázia III. (piccola) na sekvenciu "Veni Sancte spiritus" op. 65. Interpretom organovej skladby bude Ján Fic.

Link: self

13/02/2022 - Pamätný koncert

Pamätný koncert venovaný tvorbe Jozefa Podprockého sa uskutocní 30. marca 2022 v Koncertnej sieni Konzervatória v Košiciach na Timonovej 2 o 17:00. Výber skladieb z tohoto koncertu odznie aj v Brne v dňoch 4. a 29. apríla 2022 na Janáčkovej akadémii v Brne (Varhanní sál HF JAMU, 17:00).

Link: www.sfk.sk

13/02/2022 - Hudba u Fullu 2022

Proxima Quartet bude v stredu 22. marca 2022 hrať v rámci svojho koncertu hrať Sláčikové kvarteto č.6. Koncert sa uskutoční v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku, Makovického 1 o 18:00.

Link: www.sng.sk

Separator image