Hudobný skladateľ

Jozef Podprocký

Nižšie sú k dispozícii ukážky z vybraných skladieb a prípadne linky na Youtube. Cieľom je illustrovať tvorbu Jozefa Podprockého, a preto nie sú kompletné.

Op. 14 č. 1Suita in C (Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku")
Op. 23 č. 1F.X.Zomb Vesperae cassovienses
Op. 25aDve meditácie
Op. 26 č. 2Fire, fire" (parafráza madrigalu T. Morleyho pre soprán, klarinet a sláčikový orch.)*
Op. 39Symfónia č. 2 "Ecce homo" (pre symfonický orchester)
Op. 55Koncert pre husle a orchester
Youtube linkOp. 12Reverzie "Hommage Arnold Schönberg" (Sonáta pre barytónový akordeón)
Youtube linkOp. 14 č. 2aPartita regenschorica (Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku")
Youtube linkOp. 14 č. 4Suita choreica (Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku")
Youtube linkOp. 14 č. 5Suita rediviva (Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku")
Youtube linkOp. 20Rébusy I. (Päť miniatúr pre barytónový akordeón)
Youtube linkOp. 27Sláčikové kvrateto č. 3 "Hommage a Béla Bartók
Youtube linkOp. 41Dve chorálové meditácie (pre klarinet sólo)
Youtube linkOp. 48Nežný súboj (Sentimentálne capriccio pre flautu (klarinet) a akordeón (in memoriam I. Hrušovský)
Youtube linkOp. 49Capriccio rustico
Separator image